Zin in de Zomer


Vieren, verbinding, verdieping, vrolijkheid

Dinsdag 23 juli 14.00 uur R.K.-kerk Kwakerspad 3 High Tea
Woensdag 31 juli 10.00 uur Zuiderkerk, Zuiderkerksteeg Godly Play: Jona
Woensdag 7 augustus 14.00 uur Vermaning, Venedie 17 Lezing
Woensdag 14 augustus 14.00 uur Kerk, Wegje 4 Samen zingen
Woensdag 21 augustus 13.30 uur Kerk, Breedstr. 84 Hemelse wandeling

Organisatie: Raad van Kerken Enkhuizen, www.kerkpleinenkhuizen.nl

Voor iedereen
In de zomer houden veel organisaties en verenigingen een zomerstop. Ook in de kerken zijn er – afgezien van de reguliere zondagse kerkdiensten– minder activiteiten. Daarom biedt de Raad van Kerken van Enkhuizen een zomerprogramma aan van vijf bijeenkomsten die qua vorm en inhoud behoorlijk van elkaar verschillen. Wandelen, zingen, luisteren en ontmoeten. Er is veel mogelijk.
De activiteiten zijn bedoeld voor thuisblijvers, toeristen, kerkgangers, voorbijgangers, zoekers en vaste gasten. Iedereen is welkom. Deelname is gratis. Opgave niet nodig.

Aangesloten bij de Raad van Kerken zijn
Protestantse Gemeente Enkhuizen
Rooms-Katholieke Kerk Enkhuizen
Oud-Katholieke Kerk Enkhuizen
Doopgezinde Gemeente Enkhuizen
Leger des Heils Bovenkarspel
Apostolisch Genootschap
Vrije Baptistengemeente

Dinsdag 23 juli 14.00 uur: High Tea

Aangesloten bij de Raad van Kerken zijn
Protestantse Gemeente Enkhuizen
Rooms-Katholieke Kerk Enkhuizen
Oud-Katholieke Kerk Enkhuizen
Doopgezinde Gemeente Enkhuizen
Leger des Heils Bovenkarspel
Apostolisch Genootschap
Vrije Baptistengemeente

Gezelligheid en ontmoeting is te vinden tijdens de High Tea
in de Rooms-Katholieke Kerk aan het Kwakerspad 3.
Organisatie: Apostolisch Genootschap.

 

 

 

 

Woensdag 31 juli 10.00 uur: Godly Play

In de sfeervolle Zuiderkerk aan de Zuidersteeg 1 vertelt Ds. Hetty Boersma van de Protestantse Gemeente Enkhuizen het bekende verhaal van Jona. Dit doet zij met behulp van Godly Play, een speelse én ingetogen werkvorm voor alle leeftijden die de luisteraar/kijker in het bijbelverhaal trekt. Na het verhaal kunnen de deelnemers in stilte het gehoorde verwerken. Creatief materiaal is beschikbaar. Na afloop: koffie en thee.

Woensdag 7 augustus 14.00 uur: Lezing

Doopgezind predikant B. Jonker-Voort geeft in de Vermaning aan het Venedie 17 een lezing over de eerste protestanten in (West)-Friesland, te weten de sacramentariërs. Verder gaat de lezing over ‘spiritualisten’, de invloed van de uitvinding van de boekdrukkunst en de doops¬gezinden, die als eersten in Nederland de alfabetisering van de gewone man serieus namen.

Woensdag 14 augustus 14.00 uur: Zingen

Iedereen kan meedoen op deze zangmiddag waar bekende christelijke liederen van vroeger worden gezongen. Baptisten­­predikant Cees Hanemaaijer verzorgt een overdenking. Locatie: Wegje 4. Dit is het kerkgebouw van Levend Water, een federatie van de christelijk-gereformeerde kerk en Nederlands Gereformeerde kerken.

 

 

 

Woensdag 21 augustus 13.30 uur: Hemelse wandeling

Enkhuizen is een bijzondere stad. Niet alleen vanwege alle mooie straten, maar ook vanwege hun soms wel hele wonderlijke namen! Een aantal daarvan heeft een Bijbelse of religieuze herkomst. Tijdens de wandeling komen we daarlangs. Je wordt niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk uitgedaagd én verrijkt. Gids tijdens deze hemelse tocht is pastoor Erna Peijnenburg van de Oud-Katholieke kerk van Enkhuizen. Startpunt: Breedstraat 84 (Oud Katholieke kerk). Eindpunt: de Zuiderkerk. De wandeling duurt 1,5 uur.