Kerk In  De  Stad   (KIDS)

In 2006 vierde de stad Enkhuizen haar 650 jaar stadsfeesten. Ter gelegenheid daarvan organiseerde de burgerlijke gemeente Enkhuizen allerlei evenementen voor haar burgers.
De Raad van Kerken in Enkhuizen besloot dat de kerken in Enkhuizen niet achter konden blijven. Zij hebben immers in de historie van de stad ook een belangrijke rol gespeeld. Zij bestonden al voordat aan de stad stadsrechten werden verleend.

De RvK verzocht ds. Anne-Marie van Zijverden voor het organiseren van diverse aktiviteiten een werkgroep samen te stellen uit vertegenwoordigers van de bij de RvK aangesloten kerken.

Deze werkgroep kreeg de naam: “Kerk In De Stad” (KIDS)

De werkgroep KIDS organiseert in opdracht van de Raad van Kerken Enkhuizen.
Vanaf 2008 organiseert deze werkgroep de activiteiten op de monumentendagen.

Open Monumentendagen


In 1987 werd in navolging van Frankrijk de Open Monumentendag in Nederland geïntroduceerd. Een dag die in eerste instantie alleen gehouden werd op de tweede zaterdag van september. Monumenten werden gratis voor het publiek opengesteld, om zo de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten. De Open Monumentendag was in Nederland een van de eerste instrumenten om de bevolking op grote schaal in contact te brengen met monumenten. Om de organisatie uit te kunnen voeren werd de landelijke Stichting Open Monumentendag opgericht, gehuisvest in Amsterdam.
De Open Monumentendag werkte vanaf het begin met een decentrale opzet. Per gemeente werd er een comité opgericht dat verantwoordelijk was voor zijn eigen programma Open Monumentendag en werd ondersteund door de landelijke stichting. De decentrale opzet was een sterk punt. De lokale gemeenschap werd optimaal betrokken bij de organisatie van het evenement, waarbij de rol van vrijwilligers cruciaal was. Zonder vrijwilligers was en is de Open Monumentendag ondenkbaar, zowel bij de voorbereiding als op de dag zelf, bijvoorbeeld bij het ontvangen van mensen, het geven van rondleidingen, het bemannen van stands, het maken van tentoonstellingen, boekjes enzovoorts.

De Open Monumentendag heeft zich in de loop der jaren verder ontwikkeld. Het evenement vond aanvankelijk alleen op zaterdag plaats, maar inmiddels zijn er veel comités die kiezen voor het hele weekend. Deelname alleen op zondag is sinds enkele jaren ook mogelijk. Vanaf 1996 hebben thema’s voor een inhoudelijke verdieping van de Open Monumentendag gezorgd.

Klik voor de landelijke website: Open Monumentendag