Bestuur Raad van Kerken Enkhuizen

In de Raad zijn zo veel als mogelijk alle lid-kerken vertegenwoordigd.

Voorzitter:

Herder K. Ras van der Heide,
Tom Kranenburgstraat 156,
1602 VP Enkhuizen
T. 0228 315029 – Email: inekeras@apostolisch.nl

Secretariaat:

Theo de Geus
Kavelsloot 10,
1602 HN Enkhuizen
T. 0228 316 954 – Email: theodegeus@quicknet.nl

Financiën:

NL34 ING B000225 2039
t.n.v. Raad van Kerken,
Hooirook 15,
1602 GR  Enkhuizen
Email:
info@kerkpleinenkhuizen.nl

Vergaderingen

Het bestuur van de Raad van Kerken vergadert ongeveer zes- á zeven keer per jaar.
Alle kerken die lid (of gastlid) zijn hebben een vertegenwoordiger in de Raad.