Bestuur Raad van Kerken Enkhuizen

In de Raad zijn zo veel als mogelijk alle lid-kerken vertegenwoordigd.

Voorzitter:

Pastor L.J. kooiman

Secretariaat:

Theo de Geus
Kavelsloot 10,
1602 HN Enkhuizen
T. 0228 316 954 – Email: theodegeus@quicknet.nl

Financiën:

NL34 ING B000225 2039
t.n.v. Raad van Kerken,
Hooirook 15,
1602 GR  Enkhuizen

U kunt contact met ons opnemen met volgend e-mailadres:
info@kerkpleinenkhuizen.nl

Vergaderingen

Het bestuur van de Raad van Kerken vergadert ongeveer zes- á zeven keer per jaar.
Alle kerken die lid (of gastlid) zijn hebben een vertegenwoordiger in de Raad.