Eerste bijbel voor baby’s

Babybijbel

een bekend wiegeliedje. De illustraties van Marieke ten Berge sluiten aan bij kinderkamers; ze zijn zwart-wit, omdat zulke illustraties door baby’s duidelijk te onderscheiden zijn.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het vroegtijdig beginnen met voorlezen aan baby’s een positieve  uitwerking heeft op de ontwikkeling van een kind. Zowel op sociaal-emotioneel niveau als op het gebied van taal- en spraakontwikkeling en de ontwikkeling van de hersenen.

De Babybijbel is ontwikkeld door het Nederlands Bijbelgenootschap en uitgebracht door Royal Jongbloed. Hij kost € 16,95 en is verkrijgbaar via royaljongbloed.nl, de (christelijke) boekhandel en via online kanalen.


Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Contactpersoon: Petra Blijdorp, teamcoach NBG petrablijdorp@gmail.com

Babybijbel in de boekenkast