In januari 2023 organiseert de Vrije Baptistengemeente Enkhuizen een cursusmaand, waarin we 4 cursussen aanbieden waaruit gekozen kan worden.
Maar natuurlijk is iedereen welkom, dus we willen jullie graag uitnodigen.
Mocht iemand van jullie belangstelling hebben, stuur dan een mail naar info@baptistenenkhuizen.nl en geef je op.

Wie weet tot in januari!

Fundamenten in Genesis
“In het begin schiep..”

In de eerste drie hoofstukken van Genesis worden op een aantal gebieden belangrijke fundamenten neer gelegd. Als deze afbrokkelen dan blijft er niet zoveel van ons allerheiligst geloof over. In deze Bijbelstudie laten we deze basis grondig zien en ontdekken hoe Jezus en Paulus daar op voorbouwen. Als het fundament onder druk staat dan brokkelt het hele bouwwerk in elkaar. We kunnen daarbij denken aan de Schepping, positie man/vrouw, Verschil man/vrouw, huwelijk, mensbeeld, rentmeesterschap, zondeval, vloek. Deze cursus wordt gegeven door Cees Hanemaaijer.

Dinsdagavond 10 januari Schepping
Dinsdagavond 17 januari Man/Vrouw
Dinsdagavond 24 januari Rentmeesterschap
Dinsdagavond 31 januari Zondeval, vloek en herstel

Jouw rol als ouder ontdekken
“God heeft jou een unieke taak gegevens!” (Mattheus 28: vers 18-20)

Hij vraagt of jij je huis tot een plek kunt maken waar Hijzelf Zijn werk kan doen, waar Zijn Geest de ruimte krijgt. Waar jouw kinderen de mogelijkheid hebben om Hem te kunnen ontdekken, ervaren, ontmoeten.

In deze workshop zullen we stilstaan hoe jouw gezin een oefenplaats kan zijn voor jullie kind(eren) om God te leren kennen. We zullen stilstaan bij de thema’s als: een relatie met God opbouwen; de rode draad door de bijbel; het Vaderhart van God. De workshop zal gericht zijn op ouders met basisschool kinderen.
We gaan met elkaar in gesprek, delen onze ideeën en ervaringen en gaan strijden in gebed voor onze kinderen.
Deze cursus wordt gegeven door Rozemarijn de Kroon op de volgende data: 10 januari, 17 januari, 24 januari en 31 januari

Herstel in en door Christus
“Herstel in en door Christus”

Ken je dat gevoel? Dat je met een rugzak loopt die te zwaar is? Dat er maar niets wil lukken? De Bijbel zegt dat je een nieuwe schepping bent. Het oude is voorbij gegaan en nieuwe is gekomen. In Christus zijn we geheel anders. En toch merk je daar soms maar weinig van. Waarom doe ik wel de dingen die ik niet wil en niet de dingen die ik wel wil?
Gelukkig staat er nog veel meer in de Bijbel. In deze cursus staan we stil bij wat het betekent om opnieuw geboren te zijn. Ons eeuwige leven is nu al begonnen en in deze gebroken wereld kunnen we toch al delen in de zegeningen die God aan ons geeft.
Deze cursus wordt gegeven door Alexander Kooiman op de volgende data: 10 januari, 17 januari, 24 januari en 31 januari

Opwekking

Door de eeuwen heen heeft God telkens weer nieuwe opwekkingen gegeven, waarin grote aantallen mensen tot bekering en geloof zijn gekomen. Een opwekking is een tijd waarin de Heilige Geest opnieuw krachtig over gelovigen wordt uitgestort, hun levens veranderen en velen van buiten de kerk tot Christus komen en aan Zijn Gemeente worden toegevoegd. Soms wordt iets opwekking genoemd wat het eigenlijk niet is. Wat is een echte opwekking dan wel? In deze serie kijken we onder andere naar opwekkingen uit de tijd van de Bijbel en staan we stil bij voorbeelden uit de geschiedenis van de kerk. Ook zullen we nadenken over de relatie tussen geestelijke vernieuwing en het zegenen van Israël.
Deze cursus wordt gegeven door Oscar Lohuis.

Dinsdagavond 10 januari De opwekking in de tijd van Nehemia als voorbeeld van
een opwekking in Bijbelse tijden.
Dinsdagavond 17 januari Wat is een opwekking?
Dinsdagavond 24 januari Opwekkingen in de geschiedenis leerzaam voor ons.
Dinsdagavond 31 januari Geen opwekking zonder Israël.