Ook in september ‘gewoon’naar de Zuiderkerk

In een vorig bericht hebben wij u verteld over de proefperiode van 9 augustus t/m 6 september waarin wij onze kerkdiensten voorzichtig weer wilden opstarten met een beperkt aantal bezoekers.

Nu deze periode voorbij is kunnen wij u melden dat het aantal aanmeldingen in de maand augustus schommelde tussen de 30 en 40 bezoekers. Daarbij was de coördinatie steeds in handen van een drietal mensen: een kosterspaar aangevuld met een extra kracht om de vereiste administratie bij te houden. Iedereen zat op gepaste afstand van elkaar en voor huisgenoten waren duo plaatsen beschikbaar. Ondanks de wat vreemde opstelling proefden wij toch een soort van thuiskomen bij de meeste bezoekers.

Voor de startzondag van 6 september jl. steeg het aantal aanmeldingen tot ca. 50 personen en zo konden wij toch een beetje inschatten of het door ons gestelde maximum van 70 bezoekers haalbaar zou zijn.

Voor de komende drie weken in september, waarin toch een aantal bijzondere dingen staan te gebeuren, bijv. op 13 september de intentie tot het samengaan met de Lutherse Gemeente van Enkhuizen, op 20 september het afscheid van het kostersechtpaar Aaf en Tjeerd Bielsma en tenslotte op 27 september het afscheid en de bevestiging van ambtsdragers, zullen we het vooraf aanmelden van de bezoekers nog handhaven. Wij hopen dat we het daarna achterwege kunnen laten vanaf zondag 4 oktober.

U kunt zich ook nu weer aanmelden voor één of voor meerdere diensten in september via het e-mailadres van de kerkenraad ( kerkenraad@pgenkhuizen.nl) of via telefoonnummer 06-42114482 van coördinator Jaap Hoekstra.
U dient daarbij aan te geven voor welke zondag(en) u zich wilt aanmelden en ook het aantal huisgenoten waarmee u gezamenlijk de dienst wilt bijwonen.
De uiterste aanmelddatum voor alle drie zondagen is: vrijdag 11 september!

Zoals u zult begrijpen zullen wij ook in deze tweede proefperiode proberen aan ieders wensen tegemoet te komen.

Helaas kunnen we na afloop nog niet samen koffiedrinken in de kerk, wordt het vervoer naar de kerk voorlopig nog niet geregeld, is de collecte nog steeds digitaal, maar we zullen wel samen het slotlied kunnen zingen als de deuren van de kerkzaal geopend zijn.

Namens de kerkenraad van de PGEnkhuizen,
Jeannette Plokker en Greet de Boer (scriba’s) en Jaap Hoekstra (coördinator)