Elke woensdagavond in de veertigdagentijd – de tijd voor Pasen –vieren we in de Zuiderkerk in Enkhuizen een vesper. De eerste is op Aswoensdag (17 februari) en de laatste op 31 maart.
Een vesper is een korte vieringen aan het einde van de dag, zoals ze in kloosters worden gevierd (het woord vesper betekent ‘avond’).
In de vespers in deze veertigdagentijd staat telkens één van de panelen van de vijftiende-eeuwse gewelfschilderingen in de Zuiderkerk in woord, muziek en beeld centraal. Voor deze tijd specifiek de panelen die de lijdensgeschiedenis van Christus tot onderwerp hebben.
Er zijn verschillende voorgangers maar de muziek in alle vespers wordt verzorgd door Jerry Korsmit op klavecimbel. Omdat 2021 het vierhonderdste sterfjaar is van Jan Pieterszoon Sweelinck speelt hij veel werken van deze beroemde componist die hij ook op de orgels van de Zuider- en Westerkerk heeft gespeeld.
De vespervieringen beginnen steeds om 19.30 uur en zijn online mee te maken via www.kerkomroep.nl

Sobere maaltijd ‘in en om de Zuiderkerk
Voor veel christenen betekent Aswoensdag, dit jaar 17 februari, het begin van ‘de grote vasten’. Door te vasten ontstaat ruimte voor God en de ander. In de eeuwen na de Reformatie nam het gebruik om te vasten onder protestanten af, maar sinds een paar decennia leeft ook onder hen het vasten weer op. Het is de terugkeer van een eeuwenoude traditie, ook ‘in en om de Zuiderkerk,’ mede dankzij initiatieven vanuit de Enkhuizer Raad van Kerken.
Zo werd de laatste jaren in de veertigdagentijd op de woensdagavonden een sobere maaltijd gevierd in de Zuiderkerk, voorafgaand aan de vesper. Die laatste zullen er ook dit jaar, in coronatijd, zijn, zij het “online”. Maar waarom niet in eigen huiselijke kring die vespers vooraf laten gaan door een zelf bereide sobere maaltijd? Daartoe staat er wekelijks een recept op de website van de Zuiderkerk (www.pgenkhuizen.nl) Wie dat wil kookt en eet een sobere maaltijd op een of meer van de woensdagen 24 februari, 3, 10, 17, 24 en 31 maart.