Zondagmorgen, rond 10 uur, zien we elkaar. We nemen deel aan de zondagmorgendienst en na afloop is er voor de meesten nog even tijd voor een gezamenlijke kop koffie. Een vast punt in de week voor bezinning, ontmoeting, meeleven en het maken van afspraken.

Dit is dat allemaal stilgevallen. Wel is er in de Zuiderkerk tussen 11 en 13 uur dagelijks gelegenheid om je, individueel, even terug te trekken in de rust en stilte van dat oude kerkgebouw, maar dat vervangt lang niet dat wekelijkse hoogtepunt.

Vanaf zondag 22 maart jl. worden kleine vieringen vanuit de Zuiderkerk uitgezonden via internet op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10703 om de onderlinge verbondenheid vast te houden en een vorm van troost en bemoediging te brengen. In de vieringen een lezing, een overdenking, aansteken van kaarsen, gebeden en muziek.

U kunt kijken en luisteren op zondagochtend op de reguliere kerktijd of op een eigen gekozen moment. Om overbelasting van de livestream op zondagochtend te voorkomen worden de vieringen op een ander moment opgenomen; dat zal meestal op de zaterdag voor de bewuste zondag zijn. Voor a.s. zondag geldt dus dat u kunt zoeken naar de uitzending van zaterdag 4 april.
Zie hier voor meer over Viering- online