Diensten &Vieringen

vrijdag 19 oktorber tot en met zondag 21 oktober 2018

vrijdag 19 oktober 2018Adresaanvang / voorganger
Verzorgingstehuis
Overvest
Lijsterbesstraat 4
1602 SE Enkhuizen
10.15 uur
br. J. de Boer
organiste:
zr. N. Kooiman - Vijn

Verzorgingstehuis
Sint Nicolaas
Doelenstraat 2
1601 GL Enkhuizen
10.15 uur
zr. ds. J. Borst
organiste:
zr. H. Wagter
zaterdag 20 oktober 2018Adresaanvang / voorganger
Verzorgingstehuis
Herfstzon
Romeinstraat 41
1601 AZ Enkhuizen
19.00 uur
zr. H. W. de Kraker - Schreur
organist:
br. P. Spoelstra
zondag 21 oktober 2018Adresaanvang / voorganger
Apostolisch Genootschap EnkhuizenSchans 1
1602 JA Enkhuizen
09.30 uur
br. E Sterken

Levend Water gemeenteWegje 4
1601 NE Enkhuizen
09.30 uur
ds. P. Schoon
(Broek op Langedijk)
Rooms-Katholieke parochieKwakerspad 3
1601 AS Enkhuizen
10.00 uur
D.O.P.-viering
Groep Enkhuizen
m.m.v. koor 'Joyful Spirit'
Protestantse gemeente EnkhuizenZuiderkerk
Zuiderkerksteeg 1
1601 HJ Enkhuizen
10.00 uur
ds. N.E. Haspels
(Stede Broec)
Oud-Katholieke parochieBreedstraat 84
1601 KE Enkhuizen
10.00 uur
Pastoor N.G.A. Schoorl
Lector: br. J. Water
Eucharistie

Gem. van Apostolische ChristenenNieuwstraat 14
1601 JJ Enkhuizen
10.00 uur
Herder K. Ras - van der Heide
Evang. Lutherse Gemeente

Nutszaal
Patershof 4
1601 AD Enkhuizen
Achter de HEMA
10.00 uur
zr. ds . J. H. de Ruiter
Heilig Avondmaal
Vrije Baptisten gemeentep/a RSG
Boendersveld 3
1602 DK Enkhuizen
10.00 uur
br. J. Gottmars
Jeugddienst
thema: 'Fight for Forgivenes'
Hersteld Apostolische Zendingkerk Zuider Havendijk 25
1601 JA Enkhuizen
10.30 uur & 17.00 uur
Levend Water gemeente Wegje 4
1601 NE Enkhuizen
geen middagdienst
Doopsgezinde GemeenteVenedie 17
1601 HA Enkhuizen
17.00 uur
zr. ds. B. Jonker - voort
aansluitend Vriendenmaal