woensdag 17 april tot en met zondag 21 april 2019

woensdag 17 april 2019 Adresaanvang / voorganger
Raad van Kerken EnkhuizenZuiderkerk
Zuiderkerksteeg 1
1601 HJ Enkhuizen
18.00 uur
ZUIDERKERK:
MAALTIJD & VESPER in de 40-dagentijd
Sobere maaltijd, gevolgd door een V e s p e r , tijdens de woensdagavonden in deze 40-dagentijd.
Elke week een andere soep en een andere voorganger. Uw opgave ma t/m wo na 16.00 u via tel. 0228 – 520 766


donderdag 18 april 2019
WITTE DONDERDAG
Adresaanvang / voorganger
Evang. Lutherse GemeenteNutszaal
Patershof 4
1601 AD Enkhuizen
Achter de HEMA
19.30 uur
Zr. Ds. J. de Ruiter

Heilig Avondmaal
Protestantse gemeente EnkhuizenZuiderkerk
Zuiderkerksteeg 1
1601 HJ Enkhuizen
19.30 uur
Ds. H.G. Haandrikman
dienst van Schrift en Tafel
Oud-Katholieke parochieBreedstraat 84
1601 KE Enkhuizen
19.30 uur
Pastoor J. Albers
Lezingen door diverse parochianen
Eucharistie
Doopsgezinde Gemeente Enkhuizen e.o. Venedie 17
1601 HA Enkhuizen
20.00 uur
Zr. Ds. B. Jonker – Voort
Enigheidsviering
vrijdag 19 april 2019
GOEDE VRIJDAG
Adresaanvang / voorganger
Verzorgingstehuis
Overvest
Lijsterbesstraat 4
1602 SE Enkhuizen
10.15 uur
Br. B. de Jong,Die niet alleen de overdenking, maar ook de muzikale begeleiding voor zijn rekening neemt.

Verzorgingstehuis
Sint Nicolaas
Doelenstraat 2
1601 GL Enkhuizen
10.15 uur
Br. J.C. de Boer

organiste:
Zr. N. Kooiman – Vijn
Oud-Katholieke parochieBreedstraat 84
1601 KE Enkhuizen
15.00 uur
Pastoor J. Albers
Lezingen door verschillende Parochianen
Eucharistie
Rooms-Katholieke parochieKwakerspad 3
1601 AS Enkhuizen
15.00 uur
Pater P.J.M. Peelen sj.

Kruiswegviering
m.m.v.koor “St. CAECILA”
Apostolisch Genootschap EnkhuizenSchans 1
1602 JA Enkhuizen
19.30 uur
Br. E. Sterken


Levend Water gemeenteWegje 4
1601 NE Enkhuizen
19.30 uur
Ds. J.W. Veltkamp (Almere)
Evang. Lutherse GemeenteNutszaal
Patershof 4
1601 AD Enkhuizen
Achter de HEMA
19.30 uur
Zr. Ds. J.H. de Ruiter
Gem. van Apostolische ChristenenNieuwstraat 14
1601 JJ Enkhuizen
19.30 uur
Herder K. Ras van der Heide
Vrije Baptisten gemeentep/a RSG
Boendersveld 3
1602 DK Enkhuizen
19.30 uur
Br. Menno van Dok
Heilig Avondmaal
zaterdag 20 april 2019Adresaanvang / voorganger
Verzorgingstehuis
Herfstzon
Romeinstraat 41
1601 AZ Enkhuizen
19.00 uur
Pastor L.J. Kooiman

organist:
Br. P. Spoelstra

Oud-Katholieke parochieBreedstraat 84
1601 KE Enkhuizen
19.30 uur
Pastoor J. Albers
Lezingen door diverse Parochianen


PAASWAKE
Protestantse gemeente EnkhuizenZuiderkerk
Zuiderkerksteeg 1
1601 HJ Enkhuizen
22.00 uur
Ds.. H.G. Haandrikman


PAASNACHTDIENST
m.m.v. Byzantijnskoor INDRIK o.l.v. Sergé Latychev
Rooms-Katholieke parochieKwakerspad 3
1601 AS Enkhuizen
22.00 uur
Pater P.J.M. Peelen sj
Eucharistie
m.m.v.jongerenkoor "REACHING HAND"
zondag 21 april 2019
1e PAASDAG
Adresaanvang / voorganger
Apostolisch Genootschap EnkhuizenSchans 1
1602 JA Enkhuizen
09.30 uur
Br. E. sterken
Levend Water gemeenteWegje 4
1601 NE Enkhuizen
09.30 uur
Br. D. van Vliet (Apeldoorn)


Rooms-Katholieke parochieKwakerspad 3
1601 AS Enkhuizen
10.00 uur
Woord- en Communieviering
Pastor J. Postm.m.v.koor "ST. CAERCILIA"
Protestantse gemeente EnkhuizenZuiderkerk
Zuiderkerksteeg 1
1601 HJ Enkhuizen
07.00 uur PAASOCHTENDGEBED
Ds. H,G, Haandrikman

08.00 uur PAASONTBIJT:

10.00 uur PAASDIENST:
Ds. H.G. Haandrikman
10.00 uur
m.m.v.CANTORY
o.l.v. Jerry Korsmit
Oud-Katholieke parochieBreedstraat 84
1601 KE Enkhuizen
10.00 uur
Pastoor J. Albers
Lezingen door diverse Parochianen


Eucharistie

Gem. van Apostolische ChristenenNieuwstraat 14
1601 JJ Enkhuizen
10.00 uur
Herder K. Ras - van der Heide
Evang. Lutherse Gemeente

Nutszaal
Patershof 4
1601 AD Enkhuizen
Achter de HEMA
10.00 uur
Zr. Ds. J. H. de Ruiter

Heilig Avondmaal
Vrije Baptisten gemeentep/a RSG
Boendersveld 3
1602 DK Enkhuizen
10.00 uur
Br. C. Hanemaayer


Doopsgezinde Gemeente Enkhuizen e.o.Venedie 17
1601 HA Enkhuizen
10.30 uur
Zr. Ds. B. Jonker – Voort
Hersteld Apostolische Zendingkerk Zuider Havendijk 25
1601 JA Enkhuizen
10.30 uur & 17.00 uur
Levend Water gemeente Wegje 4
1601 NE Enkhuizen
15.00 uur
Br. D. van Vliet (Apeldoorn)