Welkom op de site van de Raad van Kerken Enkhuizen

Onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Enkhuizen informeren wij u op deze website over diensten, vieringen en bijzonderheden van de meeste Enkhuizer kerken.

De Raad van Kerken Enkhuizen (opgericht 5 juni 1968) is een samenwerkingsverband dat zich ten doel stelt brug te zijn tussen kerken en samenleving en het christendom zichtbaar present te doen zijn in de samenleving.
Van oudsher heeft de oecumenische beweging een sterke betrokkenheid op maatschappelijke vragen en kiest zij positie ten gunste van kwetsbare groepen.
Kerken komen gezamenlijk op voor gerechtigheid en vrede, dichtbij huis en wereldwijd.

Een tweede doel is het ‘cement’ te zijn tussen de kerken en geloofsgemeenschappen in Enkhuizen. De Raad is het platform waar vertegenwoordigers van de lidkerken elkaar ontmoeten en vervolgens gezamenlijk het beleid en de activiteiten van de Raad bepalen.
Ook organiseert de Raad op daartoe geschikte momenten vieringen en bijzondere activiteiten.

 

Uit de preambule van de Raad van Kerken van Nederland:

De Raad van Kerken in Nederland is een verbond (fellowship) van kerken, die de Heer Jezus Christus als God en Heiland belijden overeenkomstig de Schriften en die er daarom naar streven samen hun gemeenschappelijke roeping te vervullen tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

Bijbeltekst van de dag